Vissen in Gelderland verder op de kaart zetten Minimaliseren

Eind 2012 verscheen de Vissenatlas Gelderland. Dit boekwerk is tot stand gekomen dankzij de inzet van een grote groep vrijwilligers en het beschikbaar stellen van visgegevens door verschillende organisaties.Het verschijnen van de provinciale atlas wil niet zeggen dat er in Gelderland niets meer te doen is, sommige gebieden zijn nog niet goed onderzocht of de waarnemingen raken verouderd. Door de aanleg van vispassages nemen de verspreidingsmogelijkheden voor vissen nog steeds toe.  De “nieuwe” soorten die zijn uitgezet of Nederland vanuit andere stroomgebieden bereiken lijken zich verder uit te breiden. En zit er misschien toch nog ergens kwabaal in de Gelderse beken? Genoeg te onderzoeken dus! Of je nu met je hengel, schepnet, snorkel, zaklamp of duikflessen achter de vissen aan gaat, iedereen kan meedoen. De start van het project voor een nieuwe Nederlandse Visatlas vormt bovendien een mooi doel om hierin een zo compleet en actueel mogelijk beeld van de Gelderse vissen te geven.

spacer
Naar de landelijke atlassite Minimaliseren

spacer
dummy